Open Source

qcadoo MES poza wersją udostępnianą w formie SaaS, dostępne jest również jako wersja Community Edition. Jest to wersja udostępniania jako Open Source, na licencji AGPL.

Najbardziej aktualną wersję do pobrania możesz znaleźć na serwisie Source Forge.

Kody źródłowe znajdują się na naszym Github.