Usługi zlecane podwykonawcom

Jeżeli część Twojej produkcji zlecasz podwykonawcom, doskonale wiesz, jak dużo pracy może pochłaniać zarządzanie tym procesem. Uzgadnianie ceny, dostarczanie dokumentacji technicznej, wydawanie surowców, kontrola jakościowa przyjmowanych półproduktów – to są najczęstsze sytuacje, z którymi masz do czynienia każdego dnia. qcadoo MES wspiera Cię w każdej tej czynności, pozwalając Ci lepiej zarządzać produkcją podwykonywaną, dodatkowo dając Ci pełną przejrzystość tego procesu.