Rejestracja postępu produkcji

Rejestracja postępu produkcji daje Ci możliwość zbierania rzeczywistych zdarzeń wprost na hali produkcyjnej. Pozwala to na bieżąco śledzić postęp produkcji, rejestrować produkcję w toku i dokonywać rozliczenia faktycznych kosztów.